Envitec del av forskningsrådets samarbeid med næringslivet for videreutvikling av mer miljøvennlig avfallshåndtering.