Regjeringen investerer 68 millioner gjennom forskningsrådet i ni prosjekter som skal løse sentrale problemstillinger i norsk petroleumsvirksomhet.